.

GEZINSVIERING Bleiswijk 3 nov. 2013 Jezus ziet jou zitten

GEZINSVIERING Bleiswijk 3 nov. 2013   Jezus ziet jou zitten.

 

GEBED

Goede God, uw liefde kent geen grenzen. U houdt van alle mensen, mensen van alle landen, van alle rassen, van alle scholen, van rijken en armen, van knappe en van meer handige mensen, van groten en kleinen, drukke en stille mensen, van jong en oud. U maakt alle mensen blij door de verrijzenis van uw Zoon. Hier vieren wij dat u zoveel van ons houdt. Help ons om ook door alles wat we doen buiten de kerk te laten zien dat we vrienden zijn van Jezus uw Zoon…..

WOORDJE

kleurboek uit mijn jeugd laten zien

Is alle perfect gekleurd? Nee. Toch heb ik dat kleurboek bewaard. Het is mijn eerste kleurboek. Daarom is het mij dierbaar, ook al is het niet perfect.

Jullie ouders hebben misschien ook nog wel iets bewaard wat jullie vroeger voor vader- of moederdag gegeven hebben, iets wat je zelf gemaakt hebt, ook al was dat geen perfect kunstwerk. Maar je liet je liefde en dankbaarheid er mee zien. En dat was voor pappa en mamma heel veel waard. Daarom gooiden ze het niet weg.

Ben je wel eens ongehoorzaam? Ben je wel eens ondeugend? Ben je wel eens stout? Je krijgt dan misschien wel straf van pappa of mamma. Maar daarna zijn ze weer lief voor je. Want ze houden van je. Ze zullen jou niet verstoten. Ze gooien jou niet weg.

Zo is God ook. Hij houdt van iedereen, ook al hebben we onze ondeugden en fouten. Die moet je wel afleren. Maar die verhinderen God niet om van ons te houden. God zoekt ons steeds weer op. God roept ons steeds weer terug.

Dat zien we in het verhaal van Zacheus. Zacheus was een belastingambtenaar. Hij bedroog te mensen. Hij vroeg te veel belasting en stak dat in zijn eigen zak. Geen wonder dat de mensen een hekel aan hem hadden. Ze wilde hem geen plaatsje voor aan de menigte op straat geven om Jezus te kunnen zien. “Rot op, bedrieger”, hebben ze misschien wel tegen hem gezegd.

Maar Jezus is anders. Hij gaat bij Zacheus eten. Zegt Jezus wat Zacheus fout doet? Geeft Hij hem op zijn donder? Wijst Hij Zacheus terecht? Klaagt Jezus Zacheus aan bij de rechter? Nee. En toch verandert Zacheus. Uit zichzelf besluit hij afgeperst geld vierdubbel terug te geven en de helft van zijn bezit aan de armen te geven. Hoe komt hij daartoe? Jezus heeft hem toch niet beschuldigd en veroordeeld? Nee, Zacheus voelde de liefde van Jezus en daardoor ging zijn geweten spreken.

Marieke deed in het verhaal hetzelfde als Jezus. Zij liet de gemene Klaas niet aan de kant staan, maar vroeg hem mee te doen. Mee te doen met een eerlijk spel. Zo werd Klaas een eerlijke jongen.

Ik heb hier nog een mooi voorbeeld: Op een vorige paus, Johannes Paulus II, werd een keer een aanslag gepleegd. Iemand wilde hem doodschieten. De aanslag mislukte. De paus overleefde de schotwond en genas weer. De dader werd gegrepen en gevangen gezet. De paus is hem later in de gevangenis gaan opzoeken. Ik heb gehoord dat de moordenaar zich niet direct maar later bekeerd heeft en christen is geworden.

God ziet ons wel zitten. Ook al zijn we niet volmaakt, ook al mankeert er wel eens wat aan ons. Jezus ziet jou wel zitten, ook al ben je wel eens ondeugend.

Ontvang Jezus in je huis en in je hart. Dan zul je een goed en gelukkig mens worden.