.

GEROEPEN OM EEN ZEGEN TE ZIJN VOOR ANDEREN

GEROEPEN OM EEN ZEGEN TE ZIJN VOOR ANDEREN

BIDWEEK VOOR DE EENHEID 16/17 JANUARI 2021

LEZINGEN zondag 17 januari: Genesis 12,1-4: roeping van Abraham en  Johannes 1,35-51: roeping van de 12 apostelen.

Thema van de Bidweek voor de eenheid van de christenen: Blijf in mijn liefde. (Johannes 15,9.)

FIETSWIEL:

As = Jezus. Wij zijn de spaken. Naarmate we dichter bij Jezus komen, komen we ook dichter bij elkaar. Als we met Hem verbonden blijven, dan komen we vooruit. Als een spaak losbreekt van de as, werkt die niet meer mee en kan weggegooid worden. Als er veel spaken kapotgaan, komt er een slag in het wiel en gaat de fiets steeds moeizamer vooruit.

Thema Bidweek dit jaar: Blijf in mijn liefde. (Johannes 15,9).

Lezingen: God roept mensen bij naam. Individueel. Dat staat voorop. U, ik, wij zijn allemaal op een bepaald moment in ons leven geroepen om Jezus te volgen. Op verschillende manieren. Misschien van jongs af aan doordat God ons uit gelovige ouders geboren liet worden, misschien door een plotselinge bekering, misschien door een eigen zoektocht naar de zin van je leven of naar de waarheid. Maar als we Jezus eenmaal volgen, komen we vanzelf in een gemeenschap terecht. Een geloofsgemeenschap, een kerkgemeenschap. En voor de vele kerken geldt hetzelfde als voor individuele gelovigen: hoe dichter we bij Jezus komen, hoe dichter we ook bij elkaar komen.

Woord van leven van januari: “Als jullie in Mij blijven, zullen jullie veel vrucht dragen.”

Deze woorden vormen een uitnodiging om te leven en te werken voor de eenheid van de christenen. De scheiding tussen gelovigen vormt een grote wonde, die genezen moet worden door onze inzet om elkaar te leren kennen, te waarderen en samen te getuigen van het Evangelie.

Met zijn woorden laat Jezus ons de stappen zien die we moeten zetten. Op de eerste plaats: in Hem “blijven”, in zijn liefde. Dat is een uitnodiging om onze persoonlijke relatie met Hem te versterken, ons leven aan Hem toe te vertrouwen. Want Jezus blijft altijd met óns.

Tegelijk roepen deze woorden ons op om Jezus te volgen, om net als Hij van ons leven een geschenk te maken voor de Vader en voor de mensen. Hij nodigt ons uit Hem na te volgen in de liefde voor iedereen met wie we een groot of klein deel van de dag doorbrengen, en dat te doen met edelmoedigheid en belangeloosheid, om “veel vrucht” te dragen. “Als jullie in Mij blijven, zullen jullie veel vrucht dragen.”

Van grote actualiteit getuigen de woorden van Chiara Lubich, de stichteres van de oecumenische Focolarebeweging, die zij uitsprak in Genève tijdens de viering van de Dag van de Reformatie in oktober 2002: “Hoe groot is de behoefte aan liefde in de wereld! Jezus heeft gezegd dat de wereld ons als christenen zou herkennen door de wederzijdse liefde, door de eenheid: Joh 13, 35 : ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’. Dat is ook een oproep voor alle Kerken om de eenheid, die al vele eeuwen lang verbroken is, te herstellen. Dit is de hervorming bij uitstek!

Dit is wat de Hemel van ons vraagt. Het is de eerste stap in de richting van de universele broederschap. De wereld zal geloven wanneer wij verenigd zijn. Jezus heeft het gezegd: ‘Dat allen één mogen zijn, opdat de wereld gelove’ (vgl. Joh 17, 21). En ook al zullen we het zelf misschien niet gerealiseerd zien, we vragen God de genade dat we het tenminste kunnen voorbereiden.”

De eerste stap in de richting van universele broederschap. Daarover heeft de paus vorig jaar een encycliek geschreven. Fratelli tutti: allen broeders. Daarin zegt hij onder andere:

8: Laten we dromen als één mensheid, …, als kinderen van ditzelfde land dat ons allen onderdak biedt, ieder met de rijkdom van zijn geloof of zijn overtuigingen, ieder met zijn eigen stem, alle broeders en zusters.

92 in de eerste plaats is er liefde. Er zijn echter gelovigen die denken dat hun grootheid ligt in het opleggen van hun ideologieën aan anderen, of in de gewelddadige verdediging van de waarheid, of in grote demonstraties van kracht.

94:  De liefde spoort ons aan om het beste voor zijn leven te zoeken.

95  Niemand wordt volwassen of bereikt zijn of haar volheid door zich te isoleren. …Jezus zei ons: “Jullie zijn allemaal broeders”. (Mt. 23, 8.). einde citaat Fratelli tutti.

 

Zoals God tot Abraham zegt: “Ik zal u zegenen, zodat u een zegen voor anderen zult zijn. Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde”.

 

Dat geldt voor iedere gelovige die met Jezus verbonden blijft, maar ook voor de verschillende kerken.

 

Ik spreek nog wel eens mensen die gelovig zijn, maar een levenspartner ontmoeten die geen christen is of zelfs niet gelovig is. Ze vragen zich dan af of ze met zo iemand kunnen trouwen. Mijn antwoord is dan: jazeker; als jij je er dan maar van bewust bent dat jij Gods middel, Gods instrument bent om die levenspartner te zegenen.

 

Brochure Bidweek, blz. 24: Gehoorzaam aan Gods roeping worden we een zegen voor onze geliefden, voor onze buren en de samenleving.