.

eenheid van de christenen

jaren geleden schreef ik dit artikel:

WEEST EENSGEZIND

 

Dat we roepen:”Ik ben voor Ajax”,”Ik ben voor PSV”, Ïk voor Feyenoord”, dat is gezonde rivaliteit.

Maar dat we zeggen: “Ik ben Roomsch Katholiek”, “Ik ben gewoon katholiek”, “Ik ben van de 8-meibeweging”, “Ik ben van het CRK”, “Ik ben christelijk gereformeerd”, “Ik ben Jehovah-getuige”, dat is geen gezonde zaak.

De Internationale Bidweek voor de eenheid van de kerken moet in ons het besef verlevendigen, dat wij zijn opgenomen in het ene volk van God.

Kortgelden mochten we vernemen dat drie protestantse kerken zich weer officieel verenigd hebben tot de Protestantse Kerk in Nederland: de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Lutherse kerk Dat os goed nieuws in deze tijd waarin de kerken heet allemaal moeilijk hebben. Door de eenheid bemoedigen we elkaar en versterken we ons getuigenis van het evangelie. Een kerk waarin mensen voortdurend met elkaar in conflict zijn heeft uiteraard geen aantrekkingskracht en is ten dode opgeschreven.

Een hereniging van de Protestantse Kerk in Nederland met de Katholieke Kerk zal nog wel ver weg zijn. We zijn immers heel verschillend gestructureerd. De Katholieke Kerk is een wereldkerk en een parochie is daar als het ware een filiaal van. Een protestante kerk is wel middels de synode met gelijkgezinde kerken verbonden maar heeft toch een grote plaatselijke zelfstandigheid. Hoe moet je een dorpskruidenier fuseren met een filiaal van een supermarktketen? Of de dorpskruidenier verliest zijn zelfstandigheid of het filiaal maakt zich los uit het bedrijf.

Toch kunnen we de eenheid beleven door respect voor elkaar te hebben, elkaar te erkennen als broeders en zusters in hetzelfde geloof en zo veel mogelijk samen te werken.

 

Het thema van de Week van Gebed voor de Eenheid is dit jaar “Mijn vrede geef Ik u”. Jezus’uitspraak op het Laatste Avondmaal volgens Johannes 14,27. De basis voor deze vrede ligt in Gods alomvattende liefde, die Jezus laat zien. De wereld denkt vrede en veiligheid te vinden door de uitoefening van macht en kracht, maar Jezus leert ons de weg van dienstbaarheid en bescheidenheid. Wie deze weg gaat zal ontdekken dat Gods liefde groter is dan alle tegenkrachten. Zo kunnen wij bijdragen aan gerechtigheid en vrede.

 

Winfried Kuipers, pastoor.

GEBED

 

van Maarten Luther:

Eeuwige en genadige God,

U bent een God van vrede, van liefde, van eenheid.

U bent geen God van verdeeldheid en van tegenstelling.

Ja, deze wereld is ontrouw geworden aan U,

de enige die de schepping in stand houdt.

De wereld heeft zich echter zo gehecht aan eigen inzicht,

dat zij van U afvallig is geworden.

Vader, het is uw uitdrukkelijke wens,

door de kracht van de heilige Geest,

de verstrooide mensheid weer samen te brengen

en deze gespleten wereld weer heel te maken.

Wij zijn arme zondaars, die U met uw genade hebt bedacht.

Wij smeken u met aandrang:

leid ons zo dat wij tot de eenheid terugkeren,

dat wij alle onenigheid vermijden.

Mogen wij één worden in éénzelfde inzicht,

in éénzelfde verlangen, éénzelfde kennis, één hart en ziel,

in totale gerichtheid naar Jezus Christus.

Dit vragen wij, om in vrede en eenheid U eenstemmig te kunnen loven, prijzen en verheerlijken,

U hemelse Vader van Onze Heer Jezus Christus.