.

Een echte engel

INLEIDING

We horen elke dag veel slecht nieuws. Over mensen die kwaad doen. Groot kwaad: anderen doodschieten bijvoorbeeld. Er is ook veel nepnieuws. Vanavond horen we goed nieuws: Dat er een kindje is geboren dat vrede op aarde brengt.
Dat goede nieuws komt uit de hemel. Engelen kwamen uit de hemel om dat goede nieuws te brengen.
Het woord ‘engel’ komt van het latijnse woord Angelus. Dat betekent boodschapper. Iemand die een blijde boodschap brengt, goed nieuws.

PREEK kerst gezinsviering 2018 Berkel en Bergschenhoek

THEMA: een echte engel
De kerststal was opgesierd en de twee kleine meisjes keken er met grote verwondering naar.
„Dit,” zei Vicky, die de jongste was, „is de allermooiste kerststal van de hele wereld!”
Aletta, die de oudste was, sprak haar voor één keer eens niet tegen. Want waar zou er een kerststal zijn waar twéé kerstengeltjes boven hingen? Vast en zeker nergens.

De eerste engel kreeg Vicky van haar peettante Victoria, die ’t nou eenmaal niet kan laten om in rommelwinkeltjes zoals de Paardenstal rond te neuzen. Ze dacht: “dat is echt iets voor Vicky om aan de kerststal te hangen . . .”
Vicky had driemaal door de kamer gedanst van vreugde.

Aletta was jaloers geweest. Maar de volgende dag was vader van een zakenreis in London in Engeland thuisgekomen . . . met een kerstengeltje voor de kerststal!
„Dat is dan ’t mijne!” had Aletta meteen geroepen.
„Kerstengeltjes zijn van niemand,” had vader gezegd.
„Maar Vicky heeft ook een eigen kerstengeltje!”

En nu hingen de engeltjes daar, boven in de kerststal.

„Mijne is de mooiste.” Aletta kon ’t weer niet laten om op te scheppen. En ja, ’t was een prachtig engeltje, met gouden haren en vleugeltjes.
„Kijkt ze niet een beetje . . . opschepperig?” vroeg Vicky
„Nou, dan kijkt de jouwe suf!” zei Aletta, en dat was wel een beetje waar, want ’t staarde voor zich uit. „Nietes!” riep Vicky.
“Jouw engeltje heeft vast niet veel gekost en is al heel oud”, zei Aletta. Ze schommelde haar Londons engeltje heen en weer zodat het nog meer blonk en glinsterde met haar gouden haren en vleugeltjes. “Weet je waar mijn engeltje vandaan komt? Van de allergrootste, allerduurste, allerbekendste speelgoedzaak van de wereldstad Londen! En jouw engeltje?”
“Die is lang, lang geleden gemaakt door een kunstenaar,” zei Vicky toen.” Haar vleugels zijn van Brusselse kant”

En zo kibbelden ze nog een tijdje door. Tot moeder de kamer in kwam.
„Én zo is ’t wel genoeg,” zei moeder. „Hoe kunnen jullie nu ruzie maken bij de kerststal? Weten jullie wat de engelen zongen in Betlehem? EER AAN GOD IN DEN HOGE EN VREDE OP AARDE AAN ALLE MENSEN VAN GOEDE WIL. Weten jullie wel waarvoor Jezus op aarde kwam? Juist, om vrede te brengen! Hoe kunnen jullie dan ruzie maken voor de kerststal???”
Toen werden Aletta en Vicky heel stil en schaamden zich. Toen zei moeder: “Laten we nu samen het engelenlied zingen.”. Toen zongen ze samen: Gloria in Excelsis Deo.

We hebben net het verhaal gehoord over de engel Gabriel die het goede nieuws aan Maria bracht, dat ze moeder mocht worden voor Gods Zoon. De engel Gabriel kwam uit de hemel.

Maar God kan ook mensen van de aarde gebruiken om een engel te zijn. Hij kan jou en mij daarvoor gebruiken. Als je tenminste wilt. Als je probeert te leven zoals Maria en Jezus. Als je een mens van goede wil bent. Als je altijd probeert te doen wat God van je wil.
Daarom moeten we net als Maria en Jezus tegen God zeggen: uw wil geschiede;
Dat bidden we ook in het Onze Vader: Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Zeg elke dag tegen God: “Ja, ik wil een engel zijn op aarde. Niet alleen met kerstmis, maar het hele jaar door. Voor iedereen. Altijd.”
Wees een echte engel.
Dan komt er meer vrede op aarde. Amen.