.

Als een licht ben Ik in de wereld gekomen

KERSTPREEK 2021

 

LEZINGEN: Hebreeën 1,1-6  Johannes 1,1-14  (Mattheus 2,1-12)

 

THEMA: Licht in de duisternis

 

Verlichte christenen en mensen van goede wil,

 

Ik las kortgeleden een mooi verhaal:

Een boer lag op sterven. Hij had een grote boerderij met veel land. Hij had ook drie zonen, die alle drie de boerderij wilden erven. De boer wilde toch graag dat de boerderij in één hand bleef. Hij besloot daarom zijn zonen een opdracht te geven. Wie die het beste volbracht zou de boerderij erven. Hij riep zijn zonen bij zich en zei: “Ik heb een hele grote schuur. Jullie krijgen elk om beurten één dag de tijd om de schuur met iets waardevols te vullen. Wie er het meeste in krijgt, erft de boerderij.” Hij gaf aan elke zoon een goudstuk die ze er aan mochten besteden. De eerste zoon ging onmiddellijk naar een herder en kocht zijn hele kudde schapen en bracht die naar de schuur. ’s Avonds was de hele vloer van de schuur bezet met blatende schapen. De tweede zoon bestelde de volgende dag onmiddellijk heel veel balen hooi. De hele dag door reden er paarden met wagens aan en af om hooi te brengen. ’s Avonds was de schuur echter nog maar half vol. De derde dag gebeurde er niet veel. De schuur werd weer leeg gemaakt en bleef leeg. De jongste zoon bleef bij zijn vader aan bed zitten om met hem te praten over zijn leven. ’s Avonds, ruim na zonsondergang stond hij op, hielp zijn vader uit bed en steunde hem om strompelend mee te gaan naar de schuur. Toen ze midden in de pikdonkere lege schuur stonden, haalde de jongste zoon een kaars uit zijn zak en stak deze met een lucifer aan. Nu werd de schuur tot aan de nok gevuld met licht. De jongste zoon erfde de boerderij en de vader stierf tevreden en gelukkig.

 

Een klein vlammetje kan de duisternis verdrijven. In deze wereld is er veel duisternis. We zijn de laatste tijd weer geconfronteerd met agressie tegen hulpverleners en zorgverleners die niet iedereen tegelijk kunnen helpen. Geweld bij voetbalwedstrijden. Geweld bij demonstraties tegen de coronamaatregelen. Maar nog veel dichter bij huis: onbegrip en tweespalt tussen voor- en tegenstanders van vaccinatie. Voor- en tegenstanders van de lockdown. Onze bevolking dreigt uiteen te vallen in twee kampen.

Dat zijn toch tekenen van een grote duisternis in onze samenleving?

 

Aan de hemel staan veel sterren. Kleine lichtjes in het donker. In vroegere tijden richtten zeelui hun koers op bepaalde sterren. Dat waren eeuwenlang de wegwijzers.

 

Bij helder weer kun je heel lang naar de sterren kijken en verwonderd raken over de wijdheid van het heelal.

Dan moet u het niet zo doen als ik, toen ik 17 jaar was en op de fiets bij een heldere hemel ’s nachts te lang naar de sterren staarde en tegen de stoeprand opreed, met als gevolg een grote slag in mijn wiel.

 

Drie wijzen uit het oosten volgden eens een ster om de nieuwe koning van hemel en aarde te vinden. Zij zochten hem eerst in de hoofdstad Jeruzalem bij de regering en in paleizen.

 

Wij verwachten eigenlijk ook ons heil van de regering. De regering moet zorgen voor economische groei, behoud van koopkracht, behoud van onze AOW, de regering moet zorgen voor onze ouderen, voor leerlingen met een rugzak, voor goede ziekenhuizen en voldoende IC bedden. De overheid kreeg eerst het verwijt dat ze te laat coronamaatregelen namen. En nu ze preventief maatregelen nemen, krijgen ze het verwijt dat de maatregelen buiten proportie zijn. Net als de wijzen zoeken wij verkeerd als wij ons heil verwachten van de overheid.

 

Uiteindelijk vonden de wijzen het Licht van de Wereld niet bij de overheid maar in een donkere stal, bij twee eenvoudige ouders die hun leven aan God gewijd hadden, bij arme herders zonder opleiding. En ze keerden niet terug naar Herodes. Ze gingen hun eigen weg terug naar huis.

 

Daar in de donkere stal was een klein licht opgegaan. Een hemels licht. Daar ging de morgenster op om de duisternis uit onze wereld te verdrijven, om deze wereld te vervullen met licht.

 

Wij moeten kijken naar die andere Ster, een Ster met een hoofdletter. God heeft ons de ster Jezus gegeven om te volgen. Om ons leven te verlichten. “Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid”, lazen we in de Hebreeënbrief. Johannes schrijft: “In Jezus was leven en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis,… Johannes kwam om te getuigen van het Licht. Niet Hij was het licht, maar Hij moest getuigen van het Licht.  Het ware Licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld” (1,4-9)

 

We spreken veel over sterren: sport-sterren, tv-sterren, pop-sterren, film-sterren. Bij die sterren vraag ik me altijd af hoe echt hun uitstraling is: is het niet allemaal kunstlicht, uiterlijke schijn, glitter en glamour, make-up?

 

Jezus was een echte ster. Een ster van liefde en geluk.

 

Hebt u het internationaal ruimtestation wel eens gezien? Bij een heldere hemel is deze satelliet rond zonsop- en ondergang te zien als het meest heldere licht aan de hemel, snel bewegend als een vliegtuig. Het licht dat dit station uitstraalt is echter niet van de lampen aan boord, maar van de zonnepanelen die het zonlicht weerkaatsen.

De ster van Betlehem was ook geen echte ster. Volgens sterrenkundigen was het was een komeet, de komeet Halley. Een komeet is ook een hemellichaam dat het zonlicht weerspiegelt.

 

Zo kunnen wij als christenen Gods liefde weerkaatsen in deze duistere wereld. Wij mogen Gods liefde voor iedere mens weerspiegelen in deze duistere wereld. God geeft ons allen een plaatsje in zijn ruimtestation.

Jezus zegt: “Ik ben het licht der wereld, wie Mij navolgt zal niet in het duister rondgaan, maar het licht van het leven bezitten”.(Johannes 8,12) en “Geloof in het licht zolang het er nog is, dan wordt u kinderen van het licht(Johannes 12, 36)  en: Als een licht ben Ik in de wereld gekomen, zodat niemand die in Mij gelooft, in de duisternis blijft (12,46)

En Paulus zegt tegen ons: “Eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw verbondenheid met de Heer. Leef als kinderen van het licht,”Efesiers 5,8

en “U bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis.”Tessalonicenzen 5,5

En in zijn brief aan de Philippenzen (2,15): “Zorgt dat u onberispelijk en ongerept bent, als onbesproken kinderen van God. U moet als de sterren aan de hemel schitteren te midden van gewetenloze en ontaarde mensen”.

Goedwillende mensen, laten we ons leven richten op die Superster. Dan is Jezus niet voor niets op aard gekomen, dan stellen we God niet teleur, dan zal er licht komen in alle duistere situaties op deze aarde, dan zal er vrede komen in onze gezinnen, op onze scholen, op ons werk, op straat, in ons land en in de hele wereld.